Α' ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ

e-mail: [email protected] - τηλ.: 210 7563170 - www.esax.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ο υπολογισμός των βαθμολογιών στους αγώνες του ΠΣΑΞ γίνεται με τη χρήση ενός καινοτόμου υπολογιστικού συστήματος που βασίζεται σε τεχνολογίες μηχανικής όρασης (machine vision). Την υλοποίηση και υποστήριξη του συστήματος έχει αναλάβει η εταιρία MOBICS που είναι τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.