Α' ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ

e-mail: [email protected] - τηλ.: 210 7563170 - www.esax.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Beach-Racket

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Beach-Racket (Αντισφαίρισης ξυλορακέτας) είναι ένα κατεξοχήν αερόβιο ομαδικό άθλημα γιατί το χαρακτηριστικό του είναι η παρατεταμένη χρονική διάρκεια, με πάρα πολύ μικρά διαλλείματα που υπάρχουν όταν πέφτει το μπαλάκι, αλλά ακόμα και σε αυτήν την φάση εξακολουθεί να είναι αερόβιο γιατί οι παίκτες τρέχουν να το επαναφέρουν σε παιδιά για να μην χάσουν χρόνο. Επίσης διαθέτει χαρακτηριστικά άσκησης με αντιστάσεις γιατί ο ασκούμενος κρατάει εξοπλισμό που είναι η ξυλορακέτα του.

To Beach-Racket (Αντισφαίριση ξυλορακέτας) παίζεται σε γήπεδο με άμμο, το οποίο έχει διαστάσεις 11 μ. μήκος και 6 μ. πλάτος (περιοχή παιδιάς). Η περιοχή παιδιάς χωρίζεται στη μέση του μήκους της από μια λωρίδα πλάτους 2.80 μ. που ορίζεται ως περιοχή καταγραφής ταχύτητας της μπάλας.

Το παιχνίδι παίζεται με δύο παίκτες (δυάδα-ένας απέναντι στον άλλον) ή με τέσσερις ( τετράδα –δύο απέναντι σε δύο).Το παιχνίδι είναι συναγωνιστικό και η δυάδα και η τετράδα θεωρούνται ομάδες ,που οι παίκτες δεν είναι αντίπαλοι αλλά συμπαίκτες στην ίδια ομάδα. Ο συναγωνισμός γίνεται μεταξύ των ομάδων μέσω της βαθμολογίας που παίρνει η κάθε ομάδα στην διάρκεια του παιχνιδιού της. Το παιχνίδι έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 20 λεπτά για τις τετράδες ανδρών 15 λεπτά για όλες τις υπόλοιπες τετράδες και 10 λεπτά για όλες τις δυάδες.

Η βαθμολογία προκύπτει από την καταχώρηση θετικών και αρνητικών πόντων. Οι θετικοί πόντοι κερδίζονται από μία ομάδα με δυνατά χτυπήματα (HIT) πάνω από μια ορισμένη ταχύτητα (ταχύτητα βάσης) η οποία καταγράφεται με ηλεκτρονικό τρόπο με 2 κάμερες υψηλής ταχύτητας λήψης στο κέντρο του γηπέδου (περιοχή καταγραφής ταχύτητας της μπάλας). Οι αρνητικοί πόντοι καταγράφονται από κριτή όταν υπάρξει πτώση της μπάλας ή όταν ο παίκτης χτυπήσει την μπάλα ευρισκόμενος εκτός γηπέδου.

Συνεπώς, όσο περισσότερο παραμένει η μπάλα στον αέρα με δυνατά χτυπήματα και καλές επιστροφές τόσο περισσότεροι πόντοι κερδίζονται από την ομάδα (ομαδικότητα).

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 25/3/2011

ΕΓΚΡΙΣΗ 8-15/6/2011

Α! Τροποποίηση 19/2/2012 – Επικύρωση από Γ.Σ. 4/3/2012
Β! Τροποποίηση 3/2/2012 – Επικύρωση από Γ.Σ. 17/2/2013

Γ! Τροποποίηση & έγκριση 6/3/2014

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH- RACKET

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET

 

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

1ο ΜΕΡΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1       Αρμοδιότητα Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων.
 
§ 1    Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας Π.Σ.Α.Ξ. εκτελών χρέη ομοσπονδίας είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τις πανελλήνιες διοργανώσεις Beach-Racket (πρωτάθλημα, κύπελλο κλπ), παράλληλα στηρίζει και ενθαρρύνει και ανεξάρτητες διοργανώσεις Beach-Racket σε όλη την Ελλάδα και προσπαθεί να καταγράψει τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη του αθλήματος από άκρο σε άκρο. Κάθε ανεξάρτητη εκδήλωση όμως για να ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Π.Σ.Α.Ξ. και να έχει την έγκριση και την υποστήριξη του πρέπει να βρίσκεται σε γνώση του Π.Σ.Α.Ξ. να πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας που εντάσσεται και είναι σύμφωνη με όσα προβλέπει ο γενικός κανονισμός του αθλήματος (κανονισμός διοργάνωσης & διεξαγωγής αγώνων, κανονισμός παιδιάς).

§ 2    Όλες οι άλλες διοργανώσεις είναι ανεπίσημες και οι διοργανωτές αλλά και οι συμμετέχοντες βλάπτουν και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την λειτουργία του αθλήματος του Beach-Racket.
§ 3    Φορείς που κατόπιν εγκρίσεως του Π.Σ.Α.Ξ. μπορούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις Beach-Racket:

 • Περιφέρεια/Δήμος
 • Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Σύλλογος/Σωματείο,
 • Ιδιώτης–Χορηγός,
 • Άλλος φορέας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τους πανελλήνιους αγώνες του πρωταθλήματος και για κάθε αγωνιστική ξεχωριστά συγκροτείται τριμελής Οργανωτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Α΄ επιδιαιτητή τον Β΄ επιδιαιτητή και από ένα Μέλος του συλλόγου-φορέα που φιλοξενεί τους αγώνες. Η Οργανωτική Επιτροπή συντονίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το αγωνιστικό πρόγραμμα και λαμβάνει τελικές αποφάσεις σε περίπτωση αιτημάτων, παραπόνων και αναβολών. Συνεδριάζει δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από τον Α΄ Επιδιαιτητή. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν μέρος στους αγώνες (ούτε ως παίκτες ,ούτε ως προπονητές).

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

§ 1    Όλα τα αθλητικά - πειθαρχικά παραπτώματα σοβαρής μορφής, παραπέμπονται από τον εκάστοτε Α΄ Επιδιαιτητή στην Πειθαρχική Επιτροπή. Η πειθαρχική επιτροπή είναι τριμελής ορίζεται από το εκάστοτε νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. και η θητεία της διαρκεί όσο και του Δ.Σ. τρία χρόνια. Ο παραπεμπόμενος αθλητής ή προπονητής, δύναται να εκπροσωπηθεί από έναν εκπρόσωπο του που θα ορίσει ο ίδιος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής δεν λαμβάνουν μέρος στους αγώνες με καμία ιδιότητα.

§ 2    Αφού ορισθεί η πειθαρχική επιτροπή από το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε 15 ημέρες για να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

§ 3   Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου μέλους της ο Πρόεδρος της Π.Ε. μπορεί να ορίσει άλλο μέλος αφού το γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ.

§ 4    Το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. δύναται να παραπέμψει σε οποιονδήποτε χρόνο στην Π.Ε. κάποιον αθλητή ή προπονητή από την στιγμή που η συμπεριφορά του εμπίπτει στο άρθρο 20 (Γενική συμπεριφορά).

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

§ 1    Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον Α΄ Επιδιαιτητή γραπτώς μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετέχουν στον αγώνα και συνοδεύονται από την αναγκαία τεκμηρίωση. Ενστάσεις γίνονται δια τους παρακάτω και μόνον λόγους και υπό τις εξής προϋποθέσεις για την τυπική και ουσιαστική αποδοχή τους. 

Για παράβαση ή κακή εφαρμογή των κανονισμών παιδιάς η του γενικού κανονισμού, με συνέπεια να διαμορφωθεί αποτέλεσμα εις βάρος της ενιστάμενης ομάδας. Η ένσταση πρέπει να είναι ορισμένη και να αναφέρεται σε συγκεκριμένη παράβαση και όχι με γενικότητες και αόριστα.

§ 2    Ο Α΄ Επιδιαιτητής των αγώνων αποφαίνεται για την έκβαση των ενστάσεων πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.
§ 3     Η Απόφαση του Α΄ Επιδιαιτητή είναι τελεσίδικη. Για την υποβολή της ένστασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή χρηματικού παραβόλου,(ύψος του οποίου ορίζεται στο συνημμένο γενικού κανονισμού) το οποίο επιστρέφεται στην ομάδα που το κατέβαλε σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης. Προθεσμία υποβολής ένστασης έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η προκήρυξη των αγώνων του πρωταθλήματος και του κυπέλου (ημερομηνία- τοποθεσία) ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πρώτη αγωνιστική κάθε έτους έτσι ώστε να μπορούν όλοι (σύλλογοι, αθλητές, χορηγοί, φορείς) να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Για τις υπόλοιπες διοργανώσεις (open, rising stars) η ανακοίνωση δημοσιεύεται 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία τέλεσής τους.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach-Racket είναι συλλογική διοργάνωση και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν μόνον ομάδες που εκπροσωπούν αναγνωρισμένους συλλόγους (καταστατικό από πρωτοδικείο). 

Διαδικασία - όροι συμμετοχής.

§ 1   30 ημέρες πριν έναρξη του πρωταθλήματος (1η αγωνιστική) δημοσιεύεται η προκήρυξη του πρωταθλήματος και ο κάθε σύλλογος καλείται εντός 15 ημερών να δηλώσει με ηλεκτρονικό τρόπο (email) τους αθλητές του και τις αθλήτριες του που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μέσω της ειδικής φόρμας που θα κατεβάσει ηλεκτρονικά. Δεν δηλώνονται ομάδες από τους συλλόγους αλλά μόνο η λίστα των αθλητών & αθλητριών τους που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα. Μόνον όσοι αθλητές-τριες δηλωθούν σε αυτήν τη λίστα από τον σύλλογο τους έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες του πρωταθλήματος εκπροσωπώντας για όλες τις αγωνιστικές μόνον τον σύλλογό τους. Με την υποβολή της λίστας των αθλητών & αθλητριών θα πρέπει οι σύλλογοι να καταθέτουν στην διοργανώτρια αρχή τα Δ.Α.Ι. των δηλωθέντων αθλητών-τριων τους σφραγισμένα από γιατρό καρδιολόγο-παθολόγο για την τρέχουσα χρονιά. Χωρίς Δ.Α.Ι. σφραγισμένο από γιατρό ουδείς αθλητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των αγώνων μια ομάδα της οποίας αθλητής-τρια δεν έχει καταθέσει Δ.Α.Ι. θεωρημένο από γιατρό .

§ 2   15 ημέρες πριν την κάθε αγωνιστική οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο (email) τις συμμετοχές των ομάδων τους σε όλες τις κατηγορίες μέσω της ειδικής φόρμας που θα λάβουν ηλεκτρονικά. Η διαδικασία της δήλωσης των ομάδων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 7 ημέρες. Στην φόρμα της δήλωσης συμμετοχής των ομάδων από τα ονοματεπώνυμα των αθλητών στις τετράδες και 2 στις δυάδες στο νούμερο 1 αναφέρεται ποιος αθλητής εκτελεί χρέη αρχηγού ομάδας όπως επίσης πρέπει να αναφέρεται και ο προπονητής της ομάδας (αν υπάρχει) για να έχει το δικαίωμα παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο και να συντονίζει την ομάδα από την θέση που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό. Οι αθλητές και οι αθλήτριες των ομάδων που θα δηλωθούν θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από την αρχική λίστα των συλλόγων τους και να έχουν κατατεθεί στην διοργανώτρια αρχή τα Δ.Α.Ι. τους σφραγισμένα από γιατρό για την τρέχουσα χρονιά. Από την στιγμή που οι σύλλογοι θα δηλώνουν τις ομάδες τους στην κάθε αγωνιστική δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στην σύνθεσή τους. Με την υποβολή της δήλωσης των ομάδων θα πρέπει απαραιτήτως να καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του διοργανωτή συλλόγου το ποσό της συμμετοχής των αθλητών. Σε αντίθετη περίπτωση ο σύλλογος που φιλοξενεί τους αγώνες μπορεί να ζητήσει πριν συνταχθεί το πρόγραμμα των αγώνων από την διοργανώτρια αρχή την ακύρωση των συμμετοχών που δεν έχουν τακτοποιήσει εγκαίρως το οικονομικό τους.

§ 3   8 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος διενεργείται η κλήρωση παρουσία οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για τον καθορισμό της σειράς των παιχνιδιών όλων των κατηγοριών. Μετά την κλήρωση η σειρά των παιχνιδιών για όλες τις κατηγορίες δεν δύναται να αλλάξει.

§ 4   Αφού πραγματοποιηθεί η κλήρωση και συνταχθεί το πρόγραμμα των αγώνων αν κάποια ομάδα από της δηλωθείσες δεν προσέλθει πλήρης να αγωνισθεί την προγραμματισμένη ώρα της τα χρήματα συμμετοχής δεν επιστρέφονται. Το αυτό ισχύει και για όλες τις επόμενες αγωνιστικές. 

§ 5   Οι αγώνες ξεκινάνε με τις δυάδες όλων των κατηγοριών. Πρώτη κατηγορία γυναικών, δεύτεροι μικτών και τρίτη ανδρών και αφού ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες των δυάδων την επόμενη ημέρα ακολουθούν οι τετράδες όλων των κατηγοριών γυναικών ,μικτών, ανδρών. Αν υπάρξει κατηγορία βετεράνων αυτή παίζει πρώτα από όλους. 

§ 6   Αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων δεν επιτρέπεται πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (λόγω καιρού ή τεχνικού προβλήματος) κλπ).

§ 7   Η σειρά των παιχνιδιών της κάθε κατηγορίας από την δεύτερη αγωνιστική καθορίζεται από την θέση κατάταξης (οι πρώτοι αγωνίζονται στο τέλος και ούτω καθ’ εξής).Πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες από αρχική λίστα συλλόγων αγωνίζονται στην αρχή της κατηγορίας τους. 

§ 8   Από την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μέχρι την τελευταία οι ομάδες έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την σύνθεσή τους με αθλητές–τριες που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική λίστα των συλλόγων τους και δεν συμμετέχουν στην ίδια κατηγορία. Οι δυάδες μπορούν να αλλάξουν μέχρι έναν αθλητή-τρια (που δεν συμμετέχει σε άλλη ομάδα ίδιας κατηγορίας) και οι τετράδες μπορούν να αλλάξουν μέχρι δύο αθλητές (που δεν συμμετέχουν σε άλλη ομάδα ίδιας κατηγορίας) για όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος και για όσες αγωνιστικές επιθυμούν και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλους πλην αυτών. Αν κάποια ομάδα δεν παίξει σε κάποια αγωνιστική στην επόμενη θα παίξει πρώτη από τις ομάδες της κατηγορίας της και μετά από τις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες που θα δηλωθούν στην συγκεκριμένη αγωνιστική. Αν είναι πλέον της μιας ομάδας βάσει της μεταξύ τους κατάταξη.

§ 9   Ομάδα που κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος αλλάξει την σύνθεσή της πέραν από το προβλεπόμενο (παρ.7 του παρόντος άρθρου) η ομαδική της βαθμολογία μηδενίζεται και ξεκινάει από την αρχή.

§ 10   Για τον σχηματισμό κάθε κατηγορίας πρέπει να συμμετέχουν στους αγώνες τουλάχιστον τρεις (3) ομάδες.

§ 11   Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή αθλητού για κανένα λόγο πέραν των δηλωθέντων.

§ 12   Η βαθμολογία του πρωταθλήματος έχει δυο σκέλη και καθορίζεται ως εξής: Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με την βαθμολογία κατάταξης της ομάδας σύμφωνα με την θέση που καταλαμβάνει. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την ατομική βαθμολογία των αθλητών η οποία προκύπτει από την ομαδική βαθμολογία δια τον αριθμό των παικτών που συμμετέχουν στην ομάδα. Ήτοι:

ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΔΥΑΔΕΣ
Ομαδική βαθμολογία Ατομική Ομαδική Ατομική
1η θέση 400 : 4 = 100 200 : 2 = 100
2η θέση 380 : 4 = 95 190 : 2 = 95
3η θέση 360 : 4 = 90 180 : 2 = 90
4η θέση 340 : 4 = 85 170 : 2 = 85
5η θέση 320 : 4 = 80 160 : 2 = 80
6η θέση 300 : 4 = 75 150 : 2 = 75
7η θέση 280 : 4 = 70 140 : 2 = 70
8η θέση 260 : 4 = 65 130 : 2 = 65
9η θέση 240 : 4 = 60 120 : 2 = 60
10η θέση 220 : 4 = 55 110 : 2 = 55
11η θέση 200 : 4 = 50 100 : 2 = 50
12η θέση 180 : 4 = 45 90 : 2 = 45
13η θέση 160 : 4 = 40 80 : 2 = 40
14η θέση 140 : 4 = 35 70 : 2 = 35
15η θέση 120 : 4 = 30 60 : 2 = 30
16η θέση 100 : 4 = 25 50 : 2 = 25
17η θέση 80 : 4 = 20 40 : 2 = 20
18η θέση 60 : 4 = 15 30 : 2 = 15
19η θέση 40 : 4 = 10 20 : 2 = 10
20η θέση 20 : 4 = 5 10 : 2 = 5

Από την 20η θέση και κάτω όλες οι ομάδες στην κατηγορία των τετράδων λαμβάνουν 12 βαθμούς στην ομαδική άρα 3 ανά παίκτη στην ατομική και στις δυάδες 6 βαθμούς στην ομαδική άρα 3 ανά παίκτη στην ατομική.

§ 13   Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων, στο τέλος της περιόδου, λαμβάνονται υπόψη οι πρώτες θέσεις κατάταξης και αν και σε αυτό ισοβαθμούν τότε άθροισμα πόντων όλων των αγώνων θα κρίνει την πρωταθλήτρια ομάδα.

ΣΕ ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :

Δεν χρειάζεται κλήρωση για την πρώτη αγωνιστική της επομένης χρονιάς γιατί την σειρά των παιχνιδιών θα την καθορίζει το άθροισμα της ατομικής βαθμολογίας της κάθε ομάδας.(οι ομάδες που απαρτίζονται από πρωτοεμφανιζόμενους αθλητές θα αγωνίζονται στην αρχή κατόπιν κληρώσεως).

Σε περίπτωση συγκεκριμένου αριθμού συμμετοχών κάποιας διοργάνωσης η ατομική βαθμολογία των παικτών που συνθέτουν μία ομάδα καθορίζει τις ομάδες που μπορούν να συμμετέχουν.

Στην περίπτωση που διοργανώνονται άλλου είδους αγωνιστικές πλην του πρωταθλήματος η ατομική βαθμολογία των παικτών θα καθορίζει το ζητούμενο επίπεδο της διοργάνωσης (open, rising stars).

Η ατομική βαθμολογία βοηθάει στην καλύτερη αξιολόγηση και τυχόν βράβευση στην συνέχεια αθλητών και αθλητριών.

Οι παίκτες μαζεύουν βαθμούς και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να συμμετέχουν σε περισσότερους αγώνες. 

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΥΠΕΛΛΟ

Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων κυπέλλου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των συλλόγων κατά τον σχεδιασμό της αγωνιστικής χρονιάς σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. για τον σκοπό αυτό. Η διοργάνωση του κυπέλλου είναι συλλογική και συμμετέχουν ομάδες αναγνωρισμένων συλλόγων (καταστατικό από πρωτοδικείο).Οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να διαθέτουν Δ.Α.Ι. θεωρημένο (γιατρό). Η προκήρυξη της αγωνιστικής του κυπέλλου καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΓΩΝΕΣ OPEN

Οι αγώνες της κατηγορίας open είναι αυτοτελείς. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που λαμβάνουν μέρος εκπροσωπούν τον εαυτόν τους (ατομικό). Η προκήρυξη των αγώνων open δημοσιεύεται 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την τέλεσή τους και σε αυτήν περιγράφονται αναλυτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ομάδων και διεξαγωγής των αγώνων. Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία open πρέπει να διαθέτουν Δ.Α.Ι. θεωρημένο (γιατρό).Αγώνες κατηγορίας open μπορούν να διοργανώσουν πλην του Π.Σ.Α.Ξ. σύλλογοι ή άλλος φορέας με την έγκριση και την υποστήριξη του Π.Σ.Α.Ξ. Στους αγώνες κατηγορίας open η σειρά συμμετοχών (πρόγραμμα αγώνων) καθορίζεται από την ατομική βαθμολογία των αθλητών-τριων που συμμετέχουν και σε περίπτωση ισοψηφίας ή νέων συμμετοχών διεξάγεται κλήρωση.

 

Οι αγώνες κατηγορίας open πέραν των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που τους διακρίνουν και που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους εναρμονίζονται σε όλα τα υπόλοιπα θέματα με τα ισχύοντα του γενικού κανονισμού του Beach-Racket.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΓΩΝΕΣ RISING - STARS

Οι αγώνες της κατηγορίας rising stars είναι αυτοτελείς βοηθούν την ανάπτυξη του αθλήματος με την είσοδο νέων αθλητών και αθλητριών στους αγώνες. Σε αυτήν την κατηγορία συμμετέχουν αποκλειστικά πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες (δεν έχουν λάβει μέρος ποτέ σε επίσημους αγώνες beach-racket). Οι αθλητές και οι αθλήτριες που λαμβάνουν μέρος εκπροσωπούν τον εαυτό τους (ατομικό) και δεν υποχρεούνται να έχουν Δ.Α.Ι. Μπορούν στους συγκεκριμένους αγώνες να λάβουν μέρος κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αθλητές και αθλήτριες που έχουν λάβει μέρος άλλες διοργανώσεις αλλά μόνον εκείνοι που βρίσκονται από μια θέση και κάτω στην κατάταξη. Η προκήρυξη των αγώνων rising stars δημοσιεύεται 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την τέλεση τους και σε αυτήν περιγράφονται αναλυτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ομάδων και διεξαγωγής των αγώνων. Αγώνες κατηγορίας rising stars μπορούν να διοργανώσουν πλην του Π.Σ.Α.Ξ. σύλλογοι ή άλλος φορέας με την έγκριση και την υποστήριξη του Π.Σ.Α.Ξ. Στους αγώνες κατηγορίας rising stars η σειρά συμμετοχών (πρόγραμμα αγώνων) καθορίζεται ύστερα από κλήρωση.

Οι αγώνες κατηγορίας rising stars πέραν των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που τους διακρίνουν και που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους εναρμονίζονται σε όλα τα υπόλοιπα θέματα με τα ισχύοντα του γενικού κανονισμού του Beach-Racket.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • τετράδες ανδρών ( τέσσερις άνδρες)
 • δυάδες ανδρών (δύο άνδρες)
 • τετράδες γυναικών (τέσσερις γυναίκες)
 • δυάδες γυναικών (δύο γυναίκες)
 • τετράδες μικτές (δύο άνδρες απέναντι σε δύο γυναίκες )
 • δυάδες μικτές ( ένας άνδρας απέναντι σε μία γυναίκα)
 • δυάδες βετεράνων (δυο άνδρες άνω των 50)
 • τετράδες βετεράνων (τέσσερις άνδρες άνω των 50)
 • τετράδες παίδων – κορασίδων(από 14 έως 16)
 • δυάδες παίδων –κορασίδων (από 14 έως 16)
 • τετράδες εφήβων-νεανίδων (από 16 έως 18)
 • δυάδες εφήβων- νεανίδων (από 16 έως 18)

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ OPEN & RISING STARS

§ 1   Οι ενδιαφερόμενες ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους εκάστοτε αγώνες κατηγορίας open & rising stars, οφείλουν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στη προκήρυξη των αγώνων που δημοσιεύει ο εκάστοτε διοργανωτής. 

§ 2   Μετά την κατάθεση της συμμετοχής καμία αλλαγή στην σύνθεση της ομάδας δεν γίνεται δεκτή.

§ 3   Με την κατάθεση της συμμετοχής πρέπει να καταβάλλεται και το ποσό που ορίζει κάθε φορά ο διοργανωτής.

§ 4   Για να γίνει δεκτή μία συμμετοχή ομάδας πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται στην αίτηση τα παρακάτω:

 

 1. Ονοματεπώνυμο αθλητών
 2. Αριθμοί μητρώου Δ.Α.Ι. αθλητών(για την κατηγορία open) 
 3. προπονητής (αν υπάρχει ) 
 4. ποιός παίκτης εκτελεί χρέη αρχηγού
 5. υπογραφή του αρχηγού της ομάδας 
 6. ονομασία ομάδας
 7. τηλ. επικοινωνίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

§ 1   Η μέγιστη διάρκεια διεξαγωγής αγώνων σε ημερήσια βάση την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος έως και Σεπτέμβριος) ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες, πλέον 30 λεπτου διαλλείματος.

§ 2   Για τις τετράδες ανδρών, ορίζονται είκοσι (20) λεπτά χρόνος παιχνιδιού με ένα time out των δύο (2) λεπτών και δυο (2) λεπτά προθέρμανση ή (5) πέντε λεπτά αν δεν υπάρχει βοηθητικό γήπεδο και η ομάδα προθερμαίνεται στο κυρίως γήπεδο. 

§ 3   Για τις τετράδες παίδων, εφήβων ,κορασίδων, νεανίδων, γυναικών, βετεράνων καθώς και για τις μικτές τετράδες ορίζονται δέκα πέντε λεπτά χρόνος παιχνιδιού με ένα time out δύο (2) λεπτών και δύο (2) λεπτά προθέρμανση ή (5) πέντε λεπτά προθέρμανση αν δεν υπάρχει βοηθητικό γήπεδο και η ομάδα προθερμαίνεται στο κυρίως γήπεδο.

§ 4   Για τις δυάδες όλων των κατηγοριών ο χρόνος παιχνιδιού ορίζεται στα δέκα λεπτά χωρίς time out και (2) δύο λεπτά προθέρμανση ή (5) πέντε λεπτά προθέρμανση αν δεν υπάρχει βοηθητικό γήπεδο. 

§ 5   Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών μπορεί να φθάσει τις 16τετράδες ανά ημέρα. Και τις 32 δυάδες ανά ημέρα.

§ 6   Στη περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων υπερβαίνει τα χρονικά περιθώρια της μίας αγωνιστικής για τους αγώνες του πρωταθλήματος (Σαββατοκύριακο) η οργανωτική επιτροπή αν το κρίνει απαραίτητο δύναται να προσθέσει μία ημέρα ακόμα ή και παραπάνω αν χρειαστεί σε συνεννόηση με τον συνδιοργανωτή σύλλογο. Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος παραμονής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο συμπεριλαμβανόμενων των time out, προθέρμανσης, είσοδος,15 λεπτά για τις δυάδες, 30 λεπτά για τις τετράδες ανδρών και 25 λεπτά για όλες τις υπόλοιπες τετράδες. 

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ-ΑΓΩΝΩΝ

§ 1   Ένας αγώνας μπορεί να διακοπεί προσωρινά ή οριστικά για συγκεκριμένους λόγους με επανάληψη του αγώνα, από το χρονικό σημείο που ήταν την τελευταία στιγμή που διεκόπη ή και από την αρχή όταν η διακοπή γίνει:

 

 1. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 
 2. Λόγω αδυναμίας των διοργανωτών (ρεύμα, βλάβη στο σύστημα, καταστροφή αγωνιστικού εξοπλισμού, ασθένεια ανθρώπινου δυναμικού από πλευράς διοργανωτών, κλπ )
 3. Λόγω διατάραξης των συνθηκών του παιχνιδιού από εξωτερικά αίτια που κατά τη γνώμη του Α΄ Επιδιαιτητή αγώνων υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσουν την διεξαγωγή των αγώνων.
 4. Σε περίπτωση τραυματισμού ή αδιαθεσίας κάποιου αθλητού ο αγώνας διακόπτεται υποχρεωτικά από τον Β΄ Επιδιαιτητή και αν ο παθών αθλητής εντός 3 (τριών) λεπτών δεν μπορέσει να συνεχίσει τότε ο αγώνας διακόπτεται οριστικά.
 5. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των αγώνων η Οργανωτική Επιτροπή αποφασίζει πότε, που και ποιοι αγώνες θα επαναληφθούν. Το κόστος της επανάληψης των αγώνων βαρύνει τον σύλλογο-φορέα που φιλοξένησε την διοργάνωση.

 

§ 2   Ο Α΄ Επιδιαιτητής μπορεί να αποφασίσει να διακοπούν οι αγώνες οριστικά από την στιγμή που ο σύλλογος-φορέας που τους φιλοξένει, αδυνατεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή τους, εξαιτίας προσβλητικής συμπεριφοράς από μέρους των θεατών, όπως λόγου χάρη εξύβριση, προσβλητικοί υπαινιγμοί, άσεμνες χειρονομίες εις βάρος παικτών, προπονητών, επιδιαιτητών, κριτών και λοιπών παραγόντων. Ο Α΄ Επιδιαιτητής πριν την επικείμενη διακοπή προειδοποιεί τουλάχιστον δυο φορές.

ΑΡΘΡΟ 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

§ 1   Οι σύλλογοι οφείλουν:

 

 1. Να ορίζουν το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (αγώνες πρωταθλήματος) και να το γνωστοποιούν εγγράφως στον Π.Σ.Α.Ξ.
 2. Να εισπράττουν το ποσό της συμμετοχής των αθλητών έγκαιρα για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα έξοδα των αγώνων.
 3. Να προμηθεύονται εγκαίρως τα μετάλλια των αγώνων (αν αυτό είναι στην ευθύνη τους) και να τα παραδίνουν στον Α΄ Επιδιαιτητή πριν την έναρξη των αγώνων.
 4. Να αναρτούν τα πανό (διοργάνωσης, χορηγών κλπ) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη βρίσκονται πίσω από τους αθλητές, πριν από κάθε αγωνιστική και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εφόρου αγωνιστικού.
 5. Για τους εκτός Αττικής αγώνες μεριμνούν για την διαμονή (διανυκτέρευση) των χειριστών του συστήματος, του φωτογράφου, των επιδιαιτητών, καθώς και για την σίτιση και τις μετακινήσεις τους από και προς την τοποθεσία διεξαγωγής των αγώνων.
 6. Να εξασφαλίσουν την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια των αγώνων.
 7. Να απαγορεύουν τα παιχνίδια πέριξ του αγωνιστικού χώρου πλην της ομάδας που προθερμαίνεται για να αγωνιστεί. 
 8. Να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων που θα διεξαχθούν οι αγώνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του γενικού κανονισμού. (Πέτασμα, ιμάντες οριοθέτησης γηπέδου, αντιανεμικά).
 9. Να στρώνουν την άμμο στο γήπεδο μετά από κάθε αγώνα.
 10. Να καταβρέχουν το γήπεδο όποτε τους ζητηθεί από τον Επιδιαιτητή.
 11. Να διαθέτουν εγκαταστάσεις ρεύματος, εγκατάσταση ύδρευσης, w.c.,κατάβρεγμα γηπέδου.
 12. Να διαθέτουν κάλυμμα (ομπρέλες ή τέντα), τραπέζια και καρέκλες για τα μέλη της επιτροπής, τον Η/Υ, τον εκτυπωτή, το UPS, την οθόνη, την μικροφωνική εγκατάσταση ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη σκίαση στους διαχειριστές των αγώνων.
 13. Να εξασφαλίζουν εντός του αγωνιστικού χώρου για την ανάπαυλα των αθλητών καρέκλες, ομπρέλα, νερά.
 14. Να εξασφαλίσουν την σαφή οριοθέτηση του χώρου της γραμματείας από τον χώρο των θεατών με κάποια διαχωριστικά υλικά.
 15. Να έχουν άμεσα διαθέσιμο και πλήρες φαρμακείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
 16. Να διαθέτουν χώρους ειδικά διαμορφωμένους για να αλλάζουν οι αθλητές-τριες. (ξεχωριστά οι άνδρες από τις γυναίκες).
 17. Να εξασφαλίζουν την έγκριση των τοπικών αρχών για την τέλεση των αγώνων (Δημοτική Αρχή, Λιμενικό, αστυνομία κλπ) όπου και όταν αυτό απαιτείται για την τέλεση των αγώνων.
 18. Να παρέχουν ιατρική φροντίδα κατά την διάρκεια των αγώνων (παρουσία γιατρού).
 19. Μετά το πέρας των αγώνων να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις των Επιδιαιτητών, Χειριστών, Φωτογράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα που περιγράφονται στο συννημένο του γενικού κανονισμού.

§ 2   Ο Α΄ Επιδιαιτητής έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει την διεξαγωγή των αγώνων ή να την διακόψει όταν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 15

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉΣ

§ 1   Τον χειρισμό του οργάνου καταγραφής των πόντων και αποτελεσμάτων την αναλαμβάνει ο εκάστοτε διοριζόμενος από τον Π.Σ.Α.Ξ.

§ 2   Ο Α΄ Επιδιαιτητής είναι άτομο ξένο προς κάθε σύλλογο, ορίζεται από το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. και έχει την αποκλειστική ευθύνη σε γενικό επίπεδο για τους αγώνες. 

§ 3   Ο Β΄ Επιδιαιτητής είναι άτομο ξένο προς κάθε σύλλογο ορίζεται από το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. και είναι αρμόδιος για την ορθή συμμετοχή των αθλητών-τριων καθώς και για την ορθή διεξαγωγή των παιχνιδιών βάσει του κανονισμού.

§ 4   Οι παραπάνω διαχειριστές των αγώνων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής και δεν συμμετέχουν στους αγώνες. Στην περίπτωση εκτός έδρας θα καλύπτονται τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής, διαμονής και σίτισης από τον σύλλογο – φορέα που φιλοξενεί τους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 16

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ –ΑΜΦΙΕΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

§ 1   Η αμφίεση αποτελείται από ένα μπλουζάκι και ένα σορτσάκι ή μαγιό. Οι διοργανωτές ορίζουν στην προκήρυξη των αγώνων σε κάθε περίπτωση την μορφή της αμφίεσης των αθλητών-τριων.

 1. Το κύριο μέρος της μπλούζας και του σορτς πρέπει να είναι καθαρά και διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της μπάλας των αγώνων. 
 2. Οι παίκτες που συνθέτουν μια ομάδα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (μπλουζάκια ιδίου χρώματος και τύπου, καθώς και σορτ ή μαγιό ιδίου χρώματος).
 3. Τα αναγραφόμενα στην αμφίεση των αθλητών θα προβλέπονται στην προκήρυξη των αγώνων και θα πρέπει οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες να συμμορφώνονται πλήρως. 
 4. Δεν επιτρέπεται στον ρουχισμό να υπάρχουν δυσφημιστικές για το άθλημα διαφημίσεις και σχέδια.
 5. Δεν πρέπει να διαφημίζονται στα ρούχα είδη καπνού, αλκοολούχα ποτά και ναρκωτικά (εκτός από μπύρες).
 6. Δεν επιτρέπεται οι αθλητές –τριες να φορούν κοσμήματα, ωρολόγια κλπ.
 7. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του ρουχισμού (τρύπες ,αφαίρεση μέρους της μπλούζας η του σορτς κ.α.).
 8. Η χρήση γυαλιών ήλιου γίνεται με ευθύνη των αθλητών-τριων.

§ 2   Κάθε αμφισβήτηση νομιμότητας του ρουχισμού λύνεται από τον επιδιαιτητή.

ΑΡΘΡΟ 17

Α΄ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

§ 1   Αρμόδιος για τον έλεγχο, την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και της όλης Αγωνιστικής εκδήλωσης , είναι ο Α΄ Επιδιαιτητής ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. για κάθε. αγωνιστική.

§ 2   Ο  Α΄ Επιδιαιτητής είναι ο αποδέκτης των γραπτών ενστάσεων από τους αρχηγούς των ομάδων όπως επίσης είναι και αποδέκτης αιτημάτων και παραπόνων.

§ 3   Ο  Α΄ Επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει (πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων) ένα ή και περισσότερους αγώνες εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι έγιναν κατά παράβαση του  Γενικού  κανονισμού.

§ 4   Ο Α΄ Επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει τους αγώνες όταν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος καταμέτρησης ή αν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλουν. (βροχή, αέρας, καύσωνας κλπ).

§ 5   Ο Α΄ Επιδιαιτητής ορίζει τα πρόσωπα εκείνα που θα βραβεύουν τους νικητές της κάθε κατηγορίας

§ 6   Ο Α΄ Επιδιαιτητής είναι αρμόδιος να επιτρέψει σε κάποιον αθλητή-τρια να μην παραστεί στην απονομή μεταλλίων εφόσον κρίνει ότι ο λόγος που προβάλλει θεωρείται σοβαρός . 

§ 7   Στο τέλος της κάθε αγωνιστικής εκδήλωσης συντάσσει έκθεση πεπραγμένων αγωνιστικής και την καταθέτει στο Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ. αναφέροντας:

 

 1. Τυχόν ενστάσεις και τελικές αποφάσεις επ’ αυτών.
 2. Καταλληλότητα αγωνιστικού χώρου (τυχόν ελλείψεις).
 3. Διάφορες παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για την βελτίωση των συνθηκών των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 18

Β΄ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

§ 1   Για κάθε διοργάνωση στο σύνολο της διορίζεται από τον Π.Σ.Α.Ξ. ο Β΄ Επιδιαιτητής του οποίου η ταυτότητα γίνεται γνωστή στους συμμετέχοντες με την ανακοίνωση του προγράμματος των αγώνων.

§ 2   Ο Β΄ Επιδιαιτητής είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τον κανονισμό για τα κάτωθι:

 

 1. Για το αν κάποιος παίκτης ή κάποια ομάδα (ταυτοποίηση αθλητών, έλεγχος Δ.Α.Ι. κλπ.) έχει δικαίωμα συμμετοχής στους συγκεκριμένους αγώνες.
 2. Για το αν πρέπει να διακοπεί κάποιος αγώνας (προσωρινά ή οριστικά) σε περίπτωση ανάγκης.
 3. Για το αν οι παίκτες μπορούν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα (διακοπή ,time out κλπ).
 4. Για το αν μπορούν να παραταθούν τα καθορισμένα χρονικά όρια προθέρμανσης.
 5. Για το αν οι παίκτες μπορούν να φορέσουν φόρμα η κάτι διαφορετικό από τα προβλεπόμενα κατά την διάρκεια του αγώνα.
 6. Εφοδιάζει με μπάλες τις ομάδες κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο και μεριμνά για την επιστροφή τους στην λήξη. 
 7. Για να αποφασίζει πάνω σε ζητήματα ερμηνείας του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αμφίεσης και των άλλων υλικών.
 8. Για το που ζεσταίνεται μία ομάδα κατά την διάρκεια μιας έκτακτης διακοπής του αγώνα.
 9. Ελέγχει την ορθή οριοθέτηση του γηπέδου(ιμαντες) και αποκαθιστά με την συνδρομή του συλλόγου-φορέα τυχόν αποκλίσεις
 10. Για την λήψη πειθαρχικών μέτρων για κακή συμπεριφορά η άλλες παραβάσεις του κανονισμού. 
 11. Για την επιβολή ποινών στις ομάδες για αντικανονική συμπεριφορά σύμφωνα με τον κανονισμό.
 12. Για την ακριβή τήρηση του προγράμματος των αγώνων.(έναρξη, λήξη ωράρια κλπ.).
 13. Για την καταγραφή των αρνητικών πόντων (πτώσεις). 

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΠΑΛΑ- ΡΑΚΕΤΑ

§ 1   Μπάλες

 1. Η κάθε ομάδα κατά την είσοδό της στο γήπεδο παραλαμβάνει από τον Β΄ Επιδιαιτητή τις μπάλες που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μπάλες πλην αυτών. Εάν η ομάδα χρειαστεί πέραν του προβλεπόμενου αριθμού μπαλών κατά την διάρκεια του αγώνα ο Β΄ Επιδιαιτητής κρίνει εάν πρέπει θα δοθούν.
 2. Στις τετράδες δίνονται (4) τέσσερις μπάλες και στις δυάδες (2) δύο μπάλες.
 3. Στο τέλος του παιχνιδιού η κάθε ομάδα οφείλει να επιστρέψει στον Β΄ Επιδιαιτητή τις μπάλες που παρέλαβε.

§ 2   Ρακέτα

 1. Ο κάθε παίκτης παίζει με ρακέτα η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στον κανονισμό παιδιάς.
 2. Ο παίκτης δύναται κατά τη κρίση του, ν’ αλλάξει τη ρακέτα του κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 3. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της ρακέτας τελεί υπό την έγκριση του Β΄ Επιδιαιτητή των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

§ 1   Οι παίκτες κατά την είσοδο τους στο γήπεδο μπορούν να προθερμανθούν πριν αγωνιστούν, για συγκεκριμένο χρόνο που τους δίδεται από τον Β΄ Επιδιαιτητή.

§ 2   Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης διακοπής ο Β΄ Επιδιαιτητής μπορεί να επιτρέψει στους παίκτες να ζεσταθούν σε οποιοδήποτε σημείο του αγωνιστικού χώρου ή και εκτός αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του γηπέδου του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

§ 1   Τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα, θα πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες ή συμπεριφορές τέτοιες, που δυσφημούν το άθλημα .

§ 2   Δυσφήμηση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράληψη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το άθλημα της Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας (Beach-Racket) είτε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα είτε όχι. Ιδιαίτερα δυσφημιστικές πράξεις θεωρούνται δημόσια προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών αρχών, συλλόγων-σωματείων, οργάνων διαιτησίας, αθλητών και προπονητών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

§ 1   Ανάρμοστη συμπεριφορά ενός αθλητή-τριας προς τους συναθλητές-τριες ,τους αντιπάλους, τους θεατές, τους επισήμους, τους κριτές, τους επιδιαιτητές-υπευθύνους αγώνων, χειριστές χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του παραπτώματος.

§ 2   Αντιαθλητική συμπεριφορά: ιδίως, διαφωνία, εκφοβισμός, ειρωνεία, καταστροφή ή πέταγμα του ατομικού εξοπλισμού (ρακέτα κλπ.) έπειτα από εκνευρισμό, το εσκεμμένο πέταγμα της μπάλας εκτός αγωνιστικού χώρου, η εσκεμμένη παραποίηση της οριοθέτησης του αγωνιστικού χώρου (σπρώξιμο των γραμμών), η αυθαίρετη εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια του αγώνα. 

§ 3   Αναιδής συμπεριφορά: ενέργεια αντίθετη προς τους καλούς τρόπους ή τις ηθικές αρχές, έκφραση περιφρόνησης, οι εριστικές κραυγές, συνομιλία με θεατές, η εσκεμμένη καθυστέρηση για την έναρξη του παιχνιδιού ή για την επανέναρξη μετά από διακοπή, οι εσκεμμένες παραβάσεις των κανονισμών που στόχο έχουν τη δημιουργία εντυπώσεων και σύγχυσης.

§ 4   Προσβλητική συμπεριφορά: υβριστικές, δυσφημιστικές, προσβλητικές λέξεις ή χειρονομίες, όταν οι αθλητές αγωνίζονται παθητικά κατά τρόπο που προσβάλει και δυσφημεί το άθλημα.

§ 5   Επίθεση: φυσική επίθεση ή πρόθεση για επίθεση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΟΙΝΕΣ 

Ανάλογα με το βαθμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς και βάση της κρίσης του Β΄ Επιδιαιτητή οι ποινές για τις ομάδες είναι: 

§ 1   Στο πρώτο κρούσμα αντιαθλητικής συμπεριφοράς δεν επιβάλλεται καμία ποινή αλλά το μέλος της ομάδας προειδοποιείται από τον Β΄ Επιδιαιτητή να μην επαναλάβει το ίδιο σφάλμα.

§ 2   Στο πρώτο κρούσμα αναιδούς συμπεριφοράς ή επανάληψη της αντιαθλητικής συμπεριφοράς ο Β΄ Επιδιαιτητής πρέπει να διακόψει άμεσα τον αγώνα να δείξει κίτρινη σημαία στην ομάδα, να ενημερώσει την γραμματεία για να αφαιρέσει στο τέλος του συγκεκριμένου αγώνα τους βαθμούς ποινής που αντιστοιχούν στην κίτρινη σημαία. Αφαιρείται το 5% από την τελική βαθμολογία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και αφού ενημερωθεί ο αρχηγός της ομάδας και υψωθεί η κίτρινη σημαία στο τραπέζι της γραμματείας ο αγώνας συνεχίζεται.

§ 3   Στο πρώτο κρούσμα προσβλητικής συμπεριφοράς ή επανάληψη της αναιδούς συμπεριφοράς από αθλητή-τρια στον ίδιο αγώνα ο Β΄ Επιδιαιτητής αφού διακόψει τον αγώνα δείχνει την πορτοκαλί σημαία, και ενημερώνει την γραμματεία να αφαιρέσει ένα 10% από την τελική βαθμολογία του συγκεκριμένου παιχνιδιού . Και αφού ενημερωθεί ο αρχηγός της ομάδας και υψωθεί η πορτοκαλί σημαία στο τραπέζι της γραμματείας ο αγώνας συνεχίζεται.

§ 4   Σε περίπτωση φυσικής επίθεσης ή πρόθεση επίθεσης, ή επανάληψη αντιαθλητικής, αναιδούς και προσβλητικής συμπεριφοράς ο Β΄ Επιδιαιτητής διακόπτει τον αγώνα σηκώνει την κόκκινη σημαία στην ομάδα και διατάσει την οριστική αποχώρηση της από τον αγωνιστικό χώρο.

Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών παραβάσεων, πέραν του μηδενισμού της ομάδας ο Β΄ Επιδιαιτητής παραπέμπει στην πειθαρχική επιτροπή τους εν λόγω αθλητές-τριες.

§ 5   Σε κάθε περίπτωση η ομάδα ενημερώνεται από τον Β΄ Επιδιαιτητή.

§ 6   Ο Β΄ Επιδιαιτητής μπορεί να αποβάλλει από τον αγωνιστικό χώρο τον προπονητή της ομάδας για κακή συμπεριφορά, αφού πρώτα τον έχει προειδοποιήσει δύο φορές. Στην περίπτωση αυτή  ο προπονητής ούτε ως παίκτης μπορεί να παραμείνει στον αγώνα.

§ 7   Σε περίπτωση ιδιαιτέρα απαράδεκτης συμπεριφοράς ο προπονητής παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή από τον Β΄ Επιδιαιτητή.

§ 8   Ο Α΄ Επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από τον χώρο των αγώνων προσωρινά ή οριστικά αθλητές-τριες ομάδων ή πρόσωπα που βρίσκονται εκτός αγωνιστικού χώρου κρίνει ότι η συμπεριφορά τους εμπίπτει στα άρθρα 21 ή 22.

ΑΡΘΡΟ 24

ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΤΡΟΛ (DOPING CONTROL)

§ 1   Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σε διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε αθλητή-τρια μετέχει σε αγωνιστική εκδήλωση Beach- Racket.Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με βάσει τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται για αυτό το σκοπό και η επιλογή των αθλητών θα γίνεται με κλήρωση .

§ 2   Αθλητής –τρια που κληρωθεί να υποβληθεί σε Ντόπινγκ Κοντρόλ και αρνηθεί την διαδικασία τιμωρείται με αποκλεισμό για όλους τους επόμενους αγώνες του τρέχοντος έτους και παραπέμπεται στην πειθαρχική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

§ 1   Η κάθε ομάδα μπορεί να δεχτεί οδηγίες από τον προπονητή-συντονιστή της αρκεί να αναφέρεται το όνομα του στην δήλωση συμμετοχής.

§ 2   Η Συμπεριφορά και η εμφάνιση του προπονητή-συντονιστή πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τα αθλητικά πρότυπα.

§ 3   Ο Προπονητής οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των Επιδιαιτητών.

§ 4   Ο προπονητής μπορεί κατά την διάρκεια του αγώνα και σε τακτά χρονικά διαστήματα να εκφωνεί στους παίκτες του τον εναπομείναντα χρόνο και το σκορ.

Ο προπονητής μπορεί να ζητήσει time out κάνοντας με τα χέρια του το σήμα « Τ» στην γραμματεία.

§ 5   Ο δηλωμένος Προπονητής εισέρχεται με την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο και παραμένει σε αυτόν μέχρι το τέλος του αγώνα στον συγκεκριμένο χώρο που προβλέπεται για αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

§ 1   Η κάθε ομάδα στην κατηγορία που συμμετέχει θεωρείται πλήρης και έχει δικαίωμα να αγωνιστεί όταν έχει στην σύνθεση της τον αντίστοιχο αριθμό αθλητών-τριων συγκεκριμένων αθλητών-τριων που δηλωθήκανε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και που ορίζει η κατηγορία της.

§ 2   Αλλαγή παίκτη μια ομάδα μπορεί να πραγματοποιήσει από αγωνιστική σε αγωνιστική του πρωταθλήματος και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ.7 του άρθρου 6

§ 3   Στις μικτές τετράδες η διεξαγωγή του παιχνιδιού γίνεται λόγω τις διαφορετικής ταχύτητας βάσης είναι με τους δυο άνδρες απέναντι στις δύο γυναίκες.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΒΟΛΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

§ 1   Αποβάλλονται ή ακυρώνονται οι ομάδες σε μία διοργάνωση και η βαθμολογία τους μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα όταν ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις 

 

 1. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποια ομάδα πλήρης (ελλιπής) στην προβλεπόμενη ώρα διεξαγωγής του αγώνα της.
 2. Σε περίπτωση αποχώρησης από τον αγώνα πριν από την κανονική του λήξη. 
 3. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή-τριας (πλαστοπροσωπία, αδήλωτος αθλητής-τρια, διπλή συμμετοχή)
 4. Όταν κάποιος αθλητής –τρια βρεθεί θετικός σε διενέργεια Ντόπινγκ Κοντρόλ
 5. Όταν η αμφίεση των αθλητών δεν συνάδει με το άρθρο 14 του κανονισμού. 
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας για συνέχιση του παιχνιδιού από τους αθλητές –τριες ( τραυματισμός, κόπωση κλπ )
 7. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων.
 8. Σε περίπτωση χρήσης αντικανονικού εξοπλισμού (ρακέτα, μπάλες)

 

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Όλες οι διακρίσεις τιμώνται από την διοργανώτρια αρχή και οι αθλητές οφείλουν να προσέρχονται στην διαδικασία της απονομής των μεταλλίων ή των όποιων άλλων τυχόν διακρίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον αποδεδειγμένα επιδείξουν περιφρόνηση για την βράβευσή τους ο Α΄ Επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα να τους παραπέμψει στην Π.Ε.

§ 1   ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΘΟΥΣ

Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, η διοργανώτρια αρχή δύναται να απονέμει διάκριση ήθους σε έναν αθλητή –τρια ή σε μία ομάδα που:

 1. Σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής αγωνιστικής περιόδου δεν θα παρατηρηθεί για παραβάσεις των κανονισμών παιδιάς και με την προϋπόθεση ότι θα έχει πάρει μέρος σε όλους τους αγώνες.
 2. Δείχνει ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις του και υποδειγματική συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
 3. Διάκριση ήθους θα απονέμεται και σε μία ομάδα συμφώνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 4. Για την διάκριση ήθους θα απονέμονται διπλώματα, πλακέτα, ειδικό μετάλλιο.

§ 2   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 1. Για την πρώτη, δεύτερη, και τρίτη θέση όλων των αγωνισμάτων θα απονέμονται μετάλλια χρυσά, ασημένια και χάλκινα αντίστοιχα, για κάθε αγώνα. Οι απονομές για τις κατηγορίες θα γίνονται στο τέλος της κάθε ημέρας από πρόσωπα που ορίζει ο Α΄ Επιδιαιτητής.
 2. Τα ίδια μετάλλια θα απονέμονται στην τελευταία αγωνιστική στις τρείς πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος κάθε κατηγορίας με την επισήμανση «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH–RACKEΤ» και επιπροσθέτως θα απονέμεται στην πρωταθλήτρια ομάδα κύπελλο στον όμιλο που εκπροσωπεί η πρωταθλήτρια ομάδα.
 3. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου και εφόσον η διοργανώτριας αρχή το κρίνει θα βραβεύεται και πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς (Μ.V.P.) ύστερα από ψηφοφορία. 
 4. Καμιά άλλη παροχή (υλική, χρηματική, ηθική) δεν μπορεί να υπάρξει για τους αθλητές –τριες αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των εκπροσώπων των συλλογών ή από το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ξ.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ( Δ.Α.Ι.)

§ 1   Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας είναι υποχρεωτικό για όλους τους αθλητές-τριές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε επίσημους πανελλήνιους αγώνες πρωτάθλημα, κύπελλο και open και για να εκδοθεί από τον Π.Σ.Α.Ξ. πρέπει ο αθλητής-τρια καταρχάς να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνει :

 1. Ότι έλαβε γνώση του γενικού κανονισμού διοργάνωσης αγώνων καθώς του κανονισμού παιδιάς και τους αποδέχεται πλήρως.
 2. Ότι είναι απόλυτα υγιής και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία του σε σχέση με την συμμετοχή του στους αγώνες αντισφαίρισης ξυλορακέτας.
 3. Ότι θα επισκέπτεται γιατρό παθολόγο – καρδιολόγο μία φορά τον χρόνο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για να ανανεώνει το Δ.Α.Ι. του.
 4. Ότι θα υποβάλλεται σε ντόπινγκ κοντρόλ όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του κανονισμού αγώνων.
 5. Ότι δέχεται τα αποτελέσματα των αγώνων να δίδονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 6. Ότι θα συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις με τρόπο αθλητικό και νόμιμο, θα πειθαρχεί στις ποινές και θα συμβάλλει στο φιλικό πνεύμα.
 7. Ότι τα στοιχεία του είναι αληθή.

§ 2   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Συμπληρώνει πλήρως στην υπεύθυνη δήλωση όλα τα στοιχεία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 2. Προσκομίζει 2 φωτογραφίες πρόσφατες, όμοιες, έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
 3. Είναι απαραίτητη η υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα όταν ο αθλητής-τρια είναι κάτω των 18 χρόνων.
 4. Επισυνάπτει φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για τους αλλοδαπούς αθλητές-τριες ) θεωρημένο από δικηγόρο ή από Κ.Ε.Π. ή από αστυνομία αλλιώς απορρίπτεται η αίτηση.
 5. Αίτηση με ελλιπή στοιχεία, δικαιολογητικά ή με οποιαδήποτε διόρθωση (έστω και μονογραμμένη) θα επιστέφεται.
 6. Τα στοιχεία πρέπει καταχωρούνται πλήρη και όχι με υποκοριστικά και συντετμημένα.
 7. Παράβολο έκδοσης (ποσό που καθορίζεται για έκδοση Δ.Α.Ι.)

§ 3   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Α.Ι.

 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Π.Σ.Α.Ξ. για την έκδοση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας (Δ.Α.Ι.)
 2. Η έκδοση Δ.Α.Ι. γίνεται όλη την διάρκεια του έτους και ο χρόνος έκδοσης του δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες εφόσον τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι πλήρη.
 3. Οι αθλητές-τριες πρέπει πριν ξεκινήσουν οι επίσημοι αγώνες να επισκέπτονται γιατρό παθολόγο-καρδιολόγο και να σφραγίζουν τα Δ.Α.Ι. για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες. 
 4. Αίτηση έκδοσης Δ.Α.Ι. που δεν είναι κανονικά συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή επιστρέφεται στον υποβάλλοντα και θεωρείται ότι ποτέ δεν υποβλήθηκε.
 5. Το Δ.Α.Ι. από την στιγμή που θα σφραγιστεί από τον γιατρό έχει ισχύ για μια αγωνιστική περίοδο.
 6. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι Δ.Α.Ι. αθλητή εκδόθηκε ύστερα από υποβολή ψευδών στοιχείων, το δελτίο ακυρώνεται και ο αθλητής παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής ο παραπεμπόμενος αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες.
 7. Η Επανέκδοση Δ.Α.Ι. λόγω απώλειας ή φθοράς θα κοστίζει στο ήμισυ της αρχικής του έκδοσης.

 

2 ΜΕΡΟΣ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

§ 1   Αγωνιστικός χώρος

 • Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου είναι επίπεδη, έχει μήκος 17 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα.
 • Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου καλύπτεται εξολοκλήρου από άμμο θαλάσσης βάθους τουλάχιστον 30 εκατοστών, απαλλαγμένη από αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς στους αθλητές (πέτρες, κοχύλια, ξύλα, σίδερα, γυαλιά, πλαστικά κ.α.).

§ 2   Γήπεδο

 • Εντός του αγωνιστικού χώρου βρίσκεται η επιφάνεια του γηπέδου, γνωστή επίσης σαν επιφάνεια παιδιάς.
 • Η επιφάνεια παιδιάς είναι ορθογώνια, μήκους 11 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων. Οριοθετείται δε από ιμάντες χρώματος που να είναι σε πλήρη αντίθεση με το χρώμα της άμμου ( φάρδους 5-7 εκατοστών).
 • Οι ιμάντες κατά μήκος των 11 μέτρων ονομάζονται «πλευρικές γραμμές». Οι ιμάντες κατά μήκος των 6 μέτρων ονομάζονται «τελικές γραμμές».
 • Η επιφάνεια παιδιάς διαιρείται σε δυο ίσα γήπεδα διαστάσεων μήκους 4.10 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, από μια περιοχή μήκους 2.80 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, τη λεγόμενη περιοχή καταγραφής ταχύτητας.
 • Εκατέρωθεν των τελικών γραμμών και σε απόσταση 3 μέτρων από αυτές πρέπει να υπάρχει προστατευτικό δίχτυ ύψους 4 μέτρων και μήκους 10 μήκους τουλάχιστον για προστασία και διευκόλυνση των παιχνιδιών. 

§ 3   Πέτασμα

 • Απέναντι ακριβώς από τις κάμερες, και σε απόσταση 12 μέτρων από αυτές βρίσκεται σε κάθετη θέση πέτασμα, ύψους 4.5 μέτρων και πλάτους 1.80 μέτρων ευρισκόμενο σε σταθερή θέση.
 • Το πέτασμα είναι κατασκευασμένο από ομοιογενές και σκούρο υλικό που δεν προκαλεί αντανακλάσεις και τυχόν σκιάσεις στην επιφάνεια του.
 • Πρέπει να γίνει πολύ καλή σταθεροποίηση του πετάσματος για να μην επηρεάζεται από τον αέρα και ταλαντεύεται.
 • Χαραμάδες ή οπές στο πέτασμα δεν πρέπει να υπάρχουν.

§ 4   Θέση εξοπλισμού

 • Στο μέσον της μίας πλευράς του γηπέδου κατά του μήκους των 11μέτρων και σε απόσταση 5 μέτρων από την πλευρική γραμμή του γηπέδου, βρίσκεται η θέση των καμερών του συστήματος. 
 • Σε απόσταση περίπου 1 μέτρου πίσω από τις κάμερες αριστερά και δεξιά βρίσκεται η θέση των χειριστών του ηλεκτρονικού συστήματος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (switch, laptop κλπ.).και η μικροφωνική εγκατάσταση. Στο αυτό σημείο πρέπει να υπάρχει επαρκής σκίαση 4-5 καρέκλες 2 τραπέζια που το συνολικό τους μήκος να φτάνει τα 5 μέτρα για να ακουμπήσει όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της διοργάνωσης.

§ 5   Μεταξύ των υπευθύνων διεξαγωγής των αγώνων ( γραμματεία) και θεατών πρέπει υπάρχει σαφής οριοθέτηση. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν, πλην των διαπιστευμένων ατόμων, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο από την έναρξη των αγώνων μέχρι την λήξη τους και την απομάκρυνση του εξοπλισμού της διοργάνωσης. 

ΑΡΘΡΟ 2

ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

 

 

 1. Η ομάδα κερδίζει πόντο ή πόντους από την στιγμή που η μπάλα ευρισκόμενη σε παιδιά (ανταλλαγή κτυπημάτων) διέρχεται από την περιοχή καταγραφής ταχύτητας της μπάλας (2.80 Χ 6 μέτρα ), με ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη από την ταχύτητα βάσης που προσδιορίζεται στην αρχή του αγώνα και αναφέρεται και στο φύλλο αγώνα. 
 2. Αν η ταχύτητα της μπάλας είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας βάσης που έχει προσδιοριστεί στη αρχή του αγώνα, τότε η ομάδα συλλέγει παραπάνω τους ενός πόντου κατά τον εξής τρόπο: παράδειγμα,

Πόντος Π = Ταχύτητα μπάλας2 / Ταχύτητα βάσης2

π.χ έστω Vβ = 65 Km/ h

Αν V1=65 km/h τότε πόντος Π1 = 652/652 = 1

Αν V1=80 km/h τότε πόντος Π2 = 802/652 = 1.51

Αν V1=100 km/h τότε πόντος Π3 = 1002/652 = 2.36

Σύνολο πόντων: ΣΠ= 1+1,51+2.36= 4,87

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

Από την ομάδα αφαιρούνται πόντοι, δια μέσου του Β΄ Επιδιαιτητή κατά τη διάρκεια που η μπάλα είναι σε παιδιά (ανταλλαγή κτυπημάτων) κάθε φορά που:

 1. Η μπάλα πέφτει στο έδαφος εντός ή εκτός γηπέδου.
 2. Κάποιος παίκτης χτυπώντας την μπάλα ακουμπήσει εκτός του γηπέδου ευθύνης του (4.10x6) με οποιοδήποτε σημείο του σώματός του
 3. Κάποιος παίκτης χτυπώντας την μπάλα ακουμπήσει με οποιοδήποτε μέρος τους σώματος του τους ιμάντες οριοθέτησης του γηπέδου προς κάθε πλευρά.(εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά) από την στιγμή που ιμάντες οριοθετούν με ακρίβεια τον χώρο που πρέπει να βρίσκονται οι αθλητές. 
 4. Κάποιος παίκτης χτυπώντας την μπάλα ακουμπήσει με οποιοδήποτε σημείο του σώματός του την περιοχή καταγραφής ταχύτητας της μπάλας (2.80Χ6)
 5. Κάποιος παίκτης κτυπήσει την μπάλα δυο φορές (διπλοκτύπημα) συνεχόμενα.
 6. Κάποιος παίκτης κτυπήσει την μπάλα μετά από κτύπημα του διπλανού του συμπαίκτη του. 
 7. Κάθε φορά που η ανταλλαγή κτυπημάτων δεν γίνεται με την επιφάνεια κρούσης της ρακέτας, αλλά με κάποιο μέλος του σώματος του παίκτη εκούσια ή ακούσια (κεφάλι, πόδι, ελεύθερο χέρι, δάχτυλα, σώμα κ.τ.λ.)
 8. Όταν η ομάδα χρησιμοποιεί δυο ή περισσότερες μπάλες ταυτόχρονα σε παιδιά.
 9. Όταν κατά την έναρξη του παιχνιδιού ο σερβίρων ευρίσκεται εντός γηπέδου. 
 10. Για κάθε χτύπημα (HIT) άνω των τεσσάρων (4) που πραγματοποιεί ο ίδιος παίκτης στην κατηγορία των τετράδων.
 11. Αν κατά το σέρβις (ξεκίνημα αγώνα) ο αθλητής –τρια προσπαθήσει να πάρει θετικούς πόντους με δυνατό HIT.
 12. Αν κατά την επαναφορά της μπάλας σε παιδιά μετά από πτώση ο αθλητής-τρια την στιγμή που χτυπά την μπάλα βρίσκεται εκτός γηπέδου ευθύνης του (4.10x6) ή εντός της περιοχής καταγραφήςταχύτητας της μπάλας ( 2.80x6).
 13. Αν κατά την επαναφορά της μπάλας μετά από πτώση ο αθλητής-τρια προσπαθήσει να κερδίσει θετικούς πόντους με απευθείας δυνατό HIT.
 14. Αν η επαναφορά της μπάλας σε παιδιά μετά από πτώση δεν γίνει από αθλητή-τρια της ομάδας αλλά από τρίτο πρόσωπο (προπονητή, κλπ).
 15. Οι πόντοι που θα αφαιρούνται για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προσδιορίζονται στην αρχή των αγώνων και αναφέρονται ως πτώσεις και στο φύλλο αγώνα της κάθε ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΟΡΙΣΜΟΙ 

§ 1   Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μπάλα παίζεται (βρίσκεται σε παιδιά) το ονομάζουμε «χρονικό διάστημα ανταλλαγής χτυπημάτων» .

§ 2   Το μπαλάκι είναι σε παιδιά από την τελευταία στιγμή που είναι σταθερό στο ελεύθερο χέρι του σερβίροντα πριν πεταχτεί για το σέρβις. Κάθε χτύπημα θεωρείται HIT. Κάθε HIT που δίνει στη μπάλα ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη της ταχύτητας βάσης, θεωρείται βαθμολογούμενο. 

§ 3   ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΡΑΚΕΤΑΣ: Το χέρι που κρατά την ρακέτα 

§ 4   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΕΡΙ: Το χέρι που δεν κρατά την ρακέτα.

§ 5   HIT θεωρείται όταν η μπάλα κτυπηθεί από την επιφάνεια κρούσης της ρακέτας

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΕΡΒΙΣ

§ 1   Στο ξεκίνημα του αγώνα, ένας παίκτης της ομάδας, με εντολή του Επιδιαιτητή κρατά την μπάλα με το ελεύθερο χέρι, ευρισκόμενος εκτός του γηπέδου ευθύνης του (4.10 μέτρων X 6μέτρων) και πίσω από την τελική γραμμή. 

§ 2   Με τον ήχο τη κόρνας του ηλεκτρονικού συστήματος και το ταυτόχρονο σφύριγμα του Β΄ Επιδιαιτητή ο σερβίρων χτυπά την μπάλα έτσι ώστε να φτάσει στον απέναντι συμπαίκτη του ( στρώσιμο) για να χτυπήσει εκείνος με τη σειρά του επιδιώκοντας να πάρει τους πρώτους πόντους η ομάδα. Έτσι ξεκίνα ο αγώνας και η ανταλλαγή χτυπημάτων (HIT). 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΓΩΝΑΣ

 1. Ο αγώνας έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που προσδιορίζεται κατά την έναρξή του και αναφέρεται στο φύλλο αγώνα.
 2. Η έναρξη του αγώνα γίνεται με τον ήχο του ηλεκτρονικού συστήματος καταμέτρησης και με ταυτόχρονο σφύριγμα του Β΄ Επιδιαιτητή
 3. Η ομάδα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία σε συγκεκριμένο χρόνο παιχνιδιού, είναι η νικήτρια των αγώνων στην κατηγορία της.
 4. Εάν στους αγώνες υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων, γίνονται αγώνες μπαράζ αφού τελειώσουν όλοι οι αγώνες της συγκεκριμένης κατηγορίας και πριν αρχίσουν οι αγώνες της επόμενης. Οι αγώνες μπαράζ διαρκούν στο ήμισυ του κανονικού χρόνου.
 5. Επανεκκίνηση αγώνα μπορεί να γίνει ύστερα από εσφαλμένη έναρξη (κακός συντονισμός) κατόπιν εντολής του Επιδιαιτητή.
 6. Επανάληψη αγώνα ή παροχή έξτρα χρόνου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Β΄ Επιδιαιτητή όταν αποδεδειγμένα οι συνθήκες διεξαγωγής αδίκησαν κάποια ομάδα.(πρόβλημα στην χρονομέτρηση, απώλεια χρόνου, τεχνικό πρόβλημα, ρευματοδότηση κλπ.)

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

 1. Ο αγώνας είναι συνεχής από την αρχή ως το τέλος, διακοπτόμενος μόνο στα νόμιμα διαλείμματα . 
 2. Διακοπή του αγώνα δεν επιτρέπεται για ανικανότητα που από την αρχή του παιχνιδιού παρουσιάστηκε και εύλογα αναμενότανε η οφείλεται στην φυσιολογική και ψυχολογική πίεση του αγώνα. Ανικανότητα τέτοια όπως κράμπα ή κόπωση που προκλήθηκε λόγω φυσικής κατάστασης του παίκτη ή λόγω των συνθηκών του παιχνιδιού δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν λόγος επείγουσας διακοπής η οποία επιτρέπεται μόνο για ανικανότητα που προέρχεται από ένα ατύχημα, όπως λόγου χάρη κτύπημα από πτώση.
 3. Αν υπάρχει αίμα από οποιονδήποτε αθλητή -τρια στην διάρκεια του αγώνα τότε ο Β΄ Επιδιαιτητής διακόπτει αμέσως τον αγώνα και δεν επιτρέπει την συνέχιση του μέχρι ότου δοθούν στον τραυματία οι πρώτες βοήθειες και να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο τα αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με το αίμα.
 4. Οι παίκτες των ομάδων κατά την διάρκεια των διακοπών του αγώνα παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο εκτός αν τους δοθεί άδεια από τον Β΄ Επιδιαιτητή.
 5. Συνοπτικά διακοπή του αγώνα μπορεί να πραγματοποιηθεί με εντολή του Β΄ Επιδιαιτητή για τους παρακάτω λόγους:
  1. Time out
  2. Τραυματισμός
  3. Τεχνικό πρόβλημα
  4. Αδυναμία υπευθύνων διεξαγωγής των αγώνων
  5. Ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (αέρας ,άμμος, βροχή, καύσων κλπ.)
  6. Αντικατάσταση εξοπλισμού-ρουχισμού
  7. Επιβολή ποινής
  8. Οριοθέτηση γηπέδου (ιμάντες)
  9. Άλλοι λόγοι

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ